Rejestracja / Informacja
25 78 56 130

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Szanowni Pacjenci,
informujemy, że z dniem 1.05.2022 r.
„Ośrodek Medycyny Pracy” Sp. z o. . należący do Grupy Centrum

został podmiotem leczniczym prowadzącym

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krynce

Wcześniej podmiotem leczniczym prowadzącym ZOL w Oleśnicy i ZOL w Krynce było Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.

Zakres świadczeń udzielanych pacjentom w ZOL
pozostaje bez zmian i obowiązują dotychczasowe zasady opieki nad pacjentami.

W związku z powyższym wprowadzone zostają nowe wzory dokumentów
dla osób ubiegających się o przyjęcie do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy - rozwiń
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy

  (adres: Oleśnica 132, 08-117 Wodynie)

Kierownik ZOL Oleśnica:

Pani Dorota Fajnas – magister pielęgniarstwa, kom.  517 016 511

e-mail: dorota.fajnas@centrum.med.pl

Kierownik przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godz. 10:00-13:00

Pielęgniarka Oddziałowa ZOL Oleśnica:

Pani Edyta Kluska – lic. pielęgniarstwa, kom. 506 007 406

e-mail: edyta.kluska@centrum.med.pl

Biuro ZOL w Oleśnicy

tel. 25 785 60 69;  fax. 25 785 61 15; e-mail: zol@centrum.med.pl


Położenie ZOL Oleśnica
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy położony jest na początku wsi Oleśnica na trasie Siedlce-Garwolin. Odległość od miejscowości Gminnej – 2 kilometry. Budynek usytuowany jest wśród drzew modrzewiowych i owocowych.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy zatrudnia:

 • wykwalifikowane pielęgniarki i personel pomocniczy
 • lekarzy specjalistów z różnych dziedzin
 • rehabilitantów
 • terapeutę zajęciowego
 • logopedę
 • psychologa
 • i innych (zawody niemedyczne)

Działalność
Zakład działa od 2005 roku. Organem założycielskim jest Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o w Siedlcach ul.Niklowa 9. Jest to ZOL o wysokim standardzie świadczonych usług,o czym świadczy fakt przyznanych certyfikatów ISO w 2005 oraz w 2007 roku.

Naszą dewizą jest stworzenie opieki, która daje pacjentom poczucie bezpieczeństwa, stwarza atmosferę wzajemnego zaufania i  poczucie autentycznej troski o ich sprawy.
Dysponujemy 37 miejscami refundowanymi (w tym 6 dla osób wentylowanych) oraz 11 miejscami komercyjnymi. Odpłatność za pobyt komercyjny uzależniona jest od aktualnego stanu zdrowia, który oceniany jest przez lekarza ZOL na podstawie załączników.  Pobyt w ZOL-u przeznaczony jest dla osób z dużym deficytem stanu zdrowia, a proces leczenia szpitalnego i rehabilitacyjny został zakończony. Jesteśmy w stanie podjąć się leczenia i zapewnić specjalistyczną opiekę medyczną i pielęgniarską. Do przyjęcia do ZOL nie kwalifikujemy osoby w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz ostrej fazie choroby psychicznej.

Pobyt komercyjny w ZOL Oleśnica może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Wszystko zależy od decyzji rodziny.

Zadaniem zakładu jest:

 • opieka i pielęgnacja
 • leczenie
 • rehabilitacja
 • organizacja czasu wolnego
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów bio-psycho-społecznych i duchowych

Celem zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest:

 • objęcie całodobową opieką osób nie wymagających hospitalizacji, których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym
 • poprawa stanu zdrowia pacjentów
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • zmniejszanie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie i w rodzinie

Dodatkowe informacje –

 • opłata za pobyt komercyjny  ZOL – wynosi 100 zł/ za dobę
 • przechowywanie zwłok w zakładach pogrzebowych powyżej 72 godz /50 zł doba przeciętnie
Zol_budynek-1024x681-1024x681
Zol_budynek-1024x681-1024x681
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krynce - rozwiń
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krynce

  (adres: Krynka 1C, 21-400 Łuków)

Kierownik ZOL Krynka

Pani Dorota Fajnas – magister pielęgniarstwa, kom. 517 016 511

e-mail: dorota.fajnas@centrum.med.pl

Kierownik przyjmuje interesantów w środy i piątki w godz. 10:00-13:00

 

Pielęgniarka Oddziałowa ZOL Krynka

Pani Jolanta Korycińska – magister pielęgniarstwa, kom. 501 737 326

e-mail: jolanta.korycinska@centrum.med.pl

Biuro ZOL w Krynce

tel. 25 785 61 20, tel. 25 785 61 21, e-mail: zolkrynka@centrum.med.pl


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krynce to pierwszy w gminie Łuków kompleks opieki nad osobami starszymi. Nowoczesny obiekt położony jest w spokojnej i malowniczej części Krynki, usytuowany na terenach rolniczych, które dodatkowo podkreślają walory estetyczne obiektu. Z okien roztacza się malowniczy widok na zieleń. ZOL leży 3 km od zjazdu z drogi krajowej nr 63.

Sale chorych usytuowane na parterze budynku są przestronne, wyposażone w specjalistyczne łóżka, z własnymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów o ograniczonej sprawności zastosowano nowoczesną instalację przywołującą. Do dyspozycji chorych są doskonale zaopatrzone sale do rehabilitacji dodatkowo wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki. Budynek posiada windę.


W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krynce na oddziale psychiatrycznym realizowane są świadczenia w trybie całodobowym. Świadczenia obejmują opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami psychicznymi, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach.

IMG_9790-1024x683-1024x683
IMG_9790-1024x683-1024x683
Pliki do pobrania UCHWAŁA ZARZĄDU / REGULAMINY / CENNIKI - rozwiń
Uchwała Zarządu dot. ustalenia odpłatnosci za pobyt w ZOL Oleśnica, ZOL Krynka - dokument obowiązujący
Regulamin odpłatności za pobyt komercyjny pacjenta w ZOL Oleśnica, ZOL Krynka - dokument obowiązujący
Uchwała Zarządu dot. wyznaczania stawek za pobyt w ZOL Oleśnica, ZOL Krynka - dokument obowiązujący
Cennik usług medycznych w ZOL OMP - dokumnet obowiązujący
Uchwały Zarządu
Regulamin Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krynce i Oleśnicy
Regulamin odpłatności za pobyt komercyjny pacjenta w ZOL Oleśnica i Krynka
Cennik usług medycznych w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych CMD

Dodatkowe informacje

 • opłata za pobyt komercyjny  ZOL – wynosi 100 zł/ za dobę
 • przechowywanie zwłok w zakładach pogrzebowych powyżej 72 godz /50 zł doba przeciętnie

Świadczymy całodobową opiekę dla pacjentów po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w środowisku domowym.

Pobyty w ZOL dedykowane są osobom:

 • przewlekle chorym
 • w stanie wegetatywnym
 • wentylowanym mechanicznie z niewydolnością oddechową
 • z zaburzeniami psychicznymi

Zapewniamy choremu kompleksową opiekę zgodną z najwyższymi standardami nastawioną na:

 • poprawę zdrowia
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego
 • przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

Ważne!

W dniu przyjęcia pacjenta mechanicznie wentylowanego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prosimy o informację z ośrodka wysyłającego /szpitala o aktualnych badaniach: kreatynina, potas, CRP, morfologia, prokalcytonina. Informacje prosimy przesyłać drogą mailową na adres biura ZOL lub do Kierownika Zakładu.


 


Podczas procedury przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wymagane jest okazanie aktualnego badania RTG klatki piersiowej.

 Od dnia 1 października 2012r. w zakładzie świadczymy usługi dla pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie. Zapewniamy całodobowe, mechaniczne lub ciśnieniowe wspomaganie oddechu u osób z niewydolnością oddechową, które wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, a tym samym nie wymagają hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii.
Każdy pacjent przechodzi kwalifikację.


W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krynce na oddziale psychiatrycznym realizowane są świadczenia w trybie całodobowym. Świadczenia obejmują opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami psychicznymi  którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach.

SZCZEGÓŁY PRZYJĘCIA DO ZOL
Poniżej zamieszczamy wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do wystąpienia o zgodę na pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu ogólnym i dla wentylowanych mechanicznie.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYSTĄPIENIA O ZGODĘ NA POBYT W ZOL - rozwiń
Deklaracja wyboru ZOL
Wniosek o wydanie skierowania do ZOL/ZPO
Wywiad pielęgniarski i świadczenie lekarskie
Skierowanie do Zakładku Opiekuńczo-Leczniczego
Oświadczenie
Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL (karta oceny w skali Barthel)
Karta oceny dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - skala GLASGOW
Karta kwalifikacji pacjenta wentylowanego mechanicznie wydana przez lekarza anestezjologa
Karta kwalifikacji do żywienia dojelitowego
Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia (SGA)
Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia (NUTRITIONAL RISK SCORE NRS) dla pacjentów wymagających żywienia przez sztuczną drogę żywieniową (PEG)
Skierowanie na oddział psychiatryczny

Dodatkowo należy dołączyć do dokumentacji:

Dokument ubezpieczenia:

 • aktualna decyzja ZUS o wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w przypadku, gdy pacjent jest emerytem lub rencistą
 • druk RMUA – w przypadku, gdy pacjent jest osobą pracującą

Postanowienie sądu (w uzasadnionych przypadkach) o:

 • ubezwłasnowolnieniu
 • ustanowieniu opiekuna prawnego
 • zezwoleniu na umieszczenie podopiecznego w ZOL