Rejestracja / Informacja
25 78 56 130
Rodzaj działalności Medycznej

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃZDROWOTNYCH przez OMP Sp. z o.o.

 

Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. jako podmiot leczniczy prowadzi przedsiębiorstwa / placówki:

  1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „VIS”
    Komórki organizacyjne prowadzące obsługę administracyjną.

 

STRUKTURA PODMIOTU

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „VIS”tworzą:

1) Poradnia laryngologiczna
2) Poradnia okulistyczna
3) Poradnia neurologiczna
4) Poradnia medycyny pracy
5) Punkt szczepień
6) Gabinet medycyny szkolnej
7) Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
8) Gabinety medycyny szkolnej
9) Gabinet zabiegowy
10) Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa

2. Komórki organizacyjne prowadzące obsługę administracyjną Spółki:

1) BIURO ZARZĄDU

 

Działalność lecznicza:

Działalność lecznicza prowadzona w przedsiębiorstwie wyodrębnionym przez Spółkę obejmuje:

1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:

1) Specjalistycznej opieki zdrowotnej w specjalnościach reprezentowanych przez Przychodnię Lekarską
2) Diagnostyki laboratoryjnej, radiologicznej, mikrobiologicznej, obrazowej i innej
3) Profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.

2. Pielęgniarską Opiekę Długoterminową

 

Miejsce udzielania świadczeń:

1. Miejscem udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej są pomieszczenia podmiotu leczniczego zlokalizowane w:

1) Siedlcach przy ul. Kleeberga 2,
2) Siedlcach przy ul. Konarskiego 11,
3) Siedlcach przy ul. Brzeskiej 4
4) Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej 66
5) Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 42.

2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej jest:

1) Gabinet pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Siedlcach, ul. Kleeberga 2;
2) Gabinet pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 42A;
3) Gabinet pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Rozbitym Kamieniu, ul. Szajkowskiego 7;
4) Gabinet pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Józefowie, ul. Armii Krajowej 5;
5) Gabinet pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 17;
6) Gabinet pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Łosicach, ul. Szpitalna 2;
7) Gabinet pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Garwolinie, ul. J. Korczaka 35/3

3. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w uzasadnionych przypadkach mogą być również udzielane w miejscu zamieszkania/ pobytu pacjenta.

Napisz do nas

    Szanowni Państwo, poniższy formularz nie służy do udzelania porad medycznych.

    « * » - pola wymagane