Opinie o Przychodni

Ankieta badania opinii pacjentów Ośrodka Medycyny Pracy Sp. z o. o. NZOZ „VIS”

Szanowni Państwo,
Ośrodek Medycyny Pracy NZOZ „VIS” pragnie poznać Państwa opinię o jakości oferowanych usług. Dzięki uzyskanym informacjom będziemy mogli doskonalić jakość udzielanych świadczeń medycznych, wprowadzić nowe rozwiązania organizacyjne oraz rozszerzyć ofertę zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Ankieta jest anonimowa, wyniki będą wykorzystane tylko do podniesienia standardu obsługi. Bardzo dziękujemy za wypełnienie.

  • e-mail:

1. Jak ocenia Pani / Pan jakość obsługi przez pracowników rejestracji?

(np.: kompetentna informacja, sprawność obsługi, umówienie na wizytę zgodnie z aktualną potrzebą, profesjonalna postawa, życzliwe podejście do pacjenta)

2. Jak ocenia Pani / Pan wizytę w gabinecie lekarskim?

(np.: podejście lekarza do pacjenta, udzielanie informacji i zaleceń, życzliwość i ogólny przebieg wizyty lekarskiej)

3. Jak ocenia Pani / Pan kontakt telefoniczny z pracownikiem przychodni?

(np.: udzielenie wyczerpującej informacji, fachowość, wiedza i pomoc pracownika)

4. Jak ocenia Pani / Pan dostępność do usług medycznych w przychodni?

a) dostęp do lekarzy specjalistów

b) punktu pobrań, gabinetu zabiegowego

c) pracowni psychologicznej

5.Co Pani / Pana zdaniem jest największym atutem przychodni?

6. Co Pani / Pana zdaniem jest słabą stroną przychodni, proszę wymienić?

7. Status zawodowy wypełniającego ankietę?