Informacje dla uczniów, studentów

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Dz. U. z 1997 r. Nr 120 poz. 767 z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

 
► § 1. Badania lekarskie,......przeprowadzają lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne,  określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 4 Kodeksu pracy.
► Jest to pojęcie znacznie szersze od lekarzy medycyny pracy i w skrócie oznacza to lekarzy uprawnionych do badań profilaktycznych, używających pieczątki według specjalnego wzoru.
 
   Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników / praktykantów spoczywa ( art. 5 ust. 2 ustawy ) na pracodawcach, szkole lub szkole wyższej, /gdy pobierający praktyczną naukę zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych/,podmiocie zatrudniającym.
   Koszty badań profilaktycznych uczniów i studentów kierowanych w ramach programu nauczania na praktyki zawodowe ponosi szkoła lub szkoła wyższa (art. 5 ust. 2. pkt. 2).
   Na badania należy zgłaszać się ze skierowaniem wydanym przez szkołę, uczelnię wyższą zawierającym spis czynników szkodliwych i uciążliwych. Badania wykonywane są na ogół bezpłatnie do wyczerpania przyznanych limitów.